CÁCH TÌM KIẾM PHIM BỘ TRÊN PHIMMOI.INFO
- Bước 1: Nhập chính xác tên phim cần tìm (không cần ghi số tập) rồi nhấn Enter.
- Bước 2: Các tập phim của bộ phim đó sẽ được liệt kê ở kết quả tìm kiếm.
- Bước 3: Chọn tập phim bạn cần tìm để xem, cần thiết có thể chuyển sang trang tìm kiếm khác để chọn tập phim mà bạn muốn.